De zeven uitgangspunten van iedere Herenboerderij

We hebben in de afgelopen nieuwsbrieven stilgestaan bij de effecten van een herenboerderij. De dieren die er zijn, de stikstofproblematiek, de bodemgesteldheid, dat soort onderwerpen. Toch ook goed om iets abstracter te kijken, naar “de bedoeling”.

Een herenboerderij komt niet uit de lucht vallen. Het concept is sinds 2016 steeds verder ontwikkeld en inmiddels zit het stevig en doordacht in elkaar. het is begonnen vanuit de wens van een aantal mensen om een alternatief, duurzaam en eerlijk model voor voedselproductie te maken. Het is gegroeid naar een model waarin 3 belangrijke waarden samenkomen. Midden in het hart daarvan zit onze (toekomstige-maar-hij-gaat-er-komen) Herenboerderij. De drie pijlers:

De 3 pijlers beteken in de praktijk voor iedereen misschien wat anders. Goed om je voor te bereiden op contact met jouw mede-deelnemers en te bedenken wat de pijlers “natuurgedreven, sociaal & cultureel verbonden, economisch gedragen” voor jou betekenen. Dat gaan we zeker uitwisselen met elkaar, want ze zijn de kern van iedere Herenboerderij.

Op de website van Herenboeren Nederland, op de pagina over ‘farming communities’ kan je er meer over lezen.

Wat zijn de uitgangspunten die leidend zijn voor een
herenboerderij? Welke uitgangspunten staan onomstotelijk vast als we met elkaar een coöperatie zijn binnen de grotere Herenboeren-beweging.

Het zijn er zeven:
1. Een herenboerderij is een coöperatie U.A.
2. De arbeid is in de begroting geborgd.
3. Productie is afgestemd op de voedingsbehoefte van de leden.
4. Geen verkoop van producten.
5. Financiering enkel door entree-fee, eventuele extra inleg door leden en contributie.
6. Op een Herenboerderij wordt natuur gedreven geproduceerd.
7. Herenboerderijen zijn actief onderdeel van een lerend en experimenterend netwerk.

Ga eens bij jezelf na of je ze alle zeven kunt onderschrijven. Is er een kernwaarde waar je meer van wilt weten? Laat het ons weten op twente@herenboeren.nl

Deel dit bericht: