Landbouw en tuinbouw in de papieren media

Kartrekker Gertie Schmidt leest heel wat kranten. Regelmatig verschijnen er artikelen in de papieren media op het onderwerp Landbouw en tuinbouw. Wat is hem de afgelopen weken opgevallen?

‘Landbouw is geen businessmodel’ (Vrij Nederland, 4 april 2022)
Boer Piet IJzendoorn boert al veertig jaar biologisch in de Flevopolder. Zijn buren verklaarden hem voor gek toen hij zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen aan de slag ging. Inmiddels is zijn bedrijf de Zonnehoeve een florerend multifunctioneel biologisch-dynamisch landbouwbedrijf met akkerbouw, rundvee, paarden, tuinbouw, zorg voor jongeren, beheer van natuurgebieden en een bakkerij, waar twintig mensen een goed belegde biologische boterham verdienen. Er wordt niet meer vee gehouden dan nodig voor de bemesting van akkers. Het bedrijf van Piet IJzendoorn is volgens Jan Douwe van der Ploeg (emeritus hoogleraar rurale sociologie en transitiestudies aan de Wageningen Universiteit) een voorbeeld van ‘boerenlandbouw’: boeren die met behulp van arbeid en het lokale ecosysteem voedsel voor de markt produceren. ‘Eten wat de aarde schaft’. Dit in tegenstelling tot de reguliere landbouw wat van der Ploeg ‘ondernemerslandbouw’ noemt: de belangrijkste productiemiddelen (dieren, mest, vee, voer, zaden, kennis) worden met kredieten ingekocht om meer kilo’s te kunnen produceren om daarmee de bank te kunnen betalen. ‘Kort
gezegd: met geld meer geld maken’. Zie ook www.zonnehoeve.net

‘Toproeiers willen een betere wereld en gaan boeren met de natuur’ (Trouw, 14 mei 2022)

In een verrassend artikel melden de toproeiers Dirk Uitenbogaard (Olympische titelwinnaar in de dubbelvier) en Kirsten Wielaard hun plan om samen een zogenoemde ‘regeneratieve’ boerderij te beginnen.  Een ‘regeneratieve’ boerderij??? Verderop in het artikel werd verwezen naar www.lenteland.nl, de website van de – voor mij volkomen onbekende – stichting Lenteland. De stichting Lenteland heeft als slogan: ‘Samen met boeren en burgers starten we regeneratieve boerderijen en maken we het bezit van grond onderdeel van de gemeenschap’. Lenteland streeft naar het ontwikkelen van 100 boerderijen voor 2030! In 2021 is gestart met de aankoop van twee percelen.

Wat ‘regeneratieve’ landbouw volgens Lenteland inhoud is op hun website beschreven. Ik zou zeggen: surf eens naar www.lente.land. In een volgende nieuwsbrief zullen we dieper ingaan op en de overeenkomsten en verschillen tussen Lenteland en Herenboeren.

Heb je belangstelling in de hier besproken artikelen, meld dit even (gschmidt@home.nl).

Deel dit bericht: