Veelgestelde vragen

Je hebt ongetwijfeld veel vragen over wat een Herenboerderij nou precies is en wat je ervan kan verwachten. We lichten er enkele vragen uit.

Heb je meer vragen waar je een antwoord op zoekt? Lees dan ook eens de FAQ’s.

Hoeveel eten wordt er geproduceerd?

Op de Herenboerderij leven we met de seizoenen en de grond zoals die is. Zo levert een gemiddelde Herenboerderij tussen de 40 en 52 weken per jaar wekelijks 5 soorten groenten, in principe genoeg voor zeven dagen eten. Elke ‘mond’ ontvangt jaarlijks ongeveer 10 kg vlees, 4 kg vleeswaren van eigen varkens, circa 7,5 kg rundvlees (bv van Brandrood rund), ongeveer 4 kg kippenvlees en wekelijks 3-5 eieren. De Vegetarische eters nemen vanzelfsprekend geen vlees af. Daarnaast is er natuurlijk nog de productie van fruit: appels, peren, pruimen, bessen, noten.

Het eerste ‘levensjaar’ van een Herenboerderij is er al volop groenteproductie, mits wij ook kunnen aanplanten aan bij de start van het groeiseizoen. De productie van vlees moet meestal op gang komen in Assen werden de runderen pas in de loop van het 1ste jaar aangeschaft, de varkens in het 2de jaar. Fruitbomen en bessenstruiken worden liefst meteen bij de start van de Herenboerderij aangeplant, maar hebben tijd nodig eer ze voldoende fruit geven. Als mede-eigenaar van de boerderij mag je meebeslissen over het teeltplan.

Gaan we koeien melken?

Nee, vooralsnog gaan we vee houden voor vleesconsumptie. Het verzuivelen van eigen melk kan mogelijk wel rendabel worden gemaakt als meer Herenboerderijen dit gezamenlijk oppakken.

Wat doen we als er meer dan 500 monden lid zijn?

Onze boerderij kan 500 monden voeden, circa 240 huishoudens. Dat is feitelijk het maximum, maar ook het minimum, om met elkaar een kleinschalige boerderij te hebben. De maximaal 240 huishoudens vormen een groep, men kent elkaar, onderneemt activiteiten op de boerderij, ruilt producten of neemt de oogst voor elkaar mee.

Als meer dan 500 mensen van de boerderij willen eten, ontstaat een wachtlijst. Ook kan in de buurt een nieuw Herenboereninitiatief worden gestart.

Hoe werkt de coöperatie als we eenmaal gestart zijn?

We hebben een coöperatie met leden. Uit de leden wordt een bestuur gekozen dat de dagelijkse zaken beheert. Ten minste één keer per jaar is er een ledenvergadering waarin je als lid meebeslist over onder meer de begroting, de veehouderij, het jaarlijkse teeltplan, de logistiek en wat er op en rond de boerderij verder aan activiteiten wordt ontplooid. Verder zijn er verschillende commissies en werkgroepen waarin leden bijdragen aan het welzijn van de boerderij en collega-Herenboeren.

Deel dit bericht: