Interview Landschap Overijssel

Stichting Landschap Overijssel is een prachtige organisatie die zich inzet voor de landschaps- en natuurwaarden in Overijssel. Landschap Overijssel en Herenboeren zijn inmiddels goede vrienden. Herenboeren Twente sprak met Hans Pohlman, lid van het management team van Landschap Overijssel, verantwoordelijk voor de portefeuille natuur. Wat verbindt Landschap Overijssel en Herenboeren?

Wat is de missie van Landschap Overijssel en wat is het eigenlijk voor organisatie?

“Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven. Dat doen we enerzijds op de terreinen waar we eigenaar zijn (ruim 6.000 hectare), maar ook in de rest van de provincie, bijvoorbeeld met het herstel van landschapselementen. Dat doen we met ongeveer 70 gemotiveerde medewerkers en enkele duizenden nog gemotiveerdere vrijwilligers. Rond Enschede en Oldenzaal hebben we prachtige terreinen in eigendom, zoals de Lonnekerberg, Hof Espelo en landgoed Groot Brunink. Natuur, landschap en erfgoed komen daar allemaal samen.”

Jij bent verantwoordelijk voor de portefeuille natuur. Heb jij ook een persoonlijke missie?

“Ik ben zelf een fanatiek vogelaar. Dus vogels hebben bij altijd een streepje voor, of het nou de Oehoe op de Lonnekerberg of de Patrijs langs de Regge is. Verder geloof ik erg in samenwerking, met de juiste partijen. We kunnen het als Landschap Overijssel niet alleen. Er moet zo veel gebeuren om de kwaliteit van natuur, landschap en milieu te verbeteren, daar hebben we iedereen voor nodig. Samenwerking dus, met overheden, particulieren en gelijkgestemde organisaties. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, en als we als  LO kunnen helpen, zullen we dat zeker doen.”

Landschap Overijssel en Herenboeren Twente zijn goede vrienden aan het worden. We spreken al over partnerschap. Wat brengt jullie bij elkaar?

“Herenboeren en Landschap Overijssel passen denk ik heel goed bij elkaar. Beiden beseffen we ons heel sterk dat we moeten werken aan een duurzaam, gezond en lokaal systeem. Waar Herenboeren daar dan meer de nadruk legt op voedsel, doen wij dat op natuur en landschap. Op die wijze vullen we elkaar heel goed aan. Landschap Overijssel werkt al met veel boerenbedrijven samen, ongeveer 135. Met hen hebben we overeenkomsten waar we beiden wat aan hebben, qua bedrijfsvoering of qua natuurbeheerwerkzaamheden. Dat werkt heel goed en laat zien dat natuur en landbouw écht ook samen goed kunnen optrekken. Dat zie ik met Herenboeren ook voor me, als organisatie, maar met name ook met cooperatieve leden van Herenboeren. Prachtig toch om met al deze leden samen te werken aan een gezonde leefomgeving en bewustwording daarvan.”

Landschap Overijssel is samen met Herenboeren Enschede-Noord/Oldenzaal/Losser al een poosje bezig om nabij het vliegveld/Lonneker Berg (landgoed ‘t Holthus) grond beschikbaar te maken voor een Herenboerderij. Een prachtige plek. Waarom is dat nog niet rond?

“Landgoed ’t Holthuis is van oorsprong een ‘landbouw-innovatie landgoed” uit de tijd van de textielindustrie. Daar werden door de familie Ledeboer innovatieve landbouwtechnieken toegepast. Dat past natuurlijk perfect bij Herenboeren, wat ook een soort innovatie van de moderne landbouw is. We zien daar goede kansen voor de samenwerking tussen natuur en landbouw, waar we ook graag grond voor ter beschikking stellen. Helaas hebben we in die directe omgeving maar een beperkte hoeveelheid grond beschikbaar met de daadwerkelijke bestemming landbouwgrond, te weinig voor Herenboeren om een boerderij op te starten. Idealiter betrekken we daar een blok landbouwgrond van de Provincie Overijssel bij, dat sluit perfect aan. Helaas lukt het ons nog niet om de beschikking over dit blok te krijgen. Samen met onze landbouwgrond en omliggende natuurgronden, zou het perfect passen. We blijven het proberen bij de provincie…En als dat dan lukt, dan kunnen we een enorme kwaliteitswinst behalen. Niet alleen op het duurzame landbouwkundig gebruik, maar dan ook door het nemen van anti-verdrogingsmaatregelen op de flank van de Lonnekerberg en het planten van “voedselhoutwallen’ die zowel voedsel als landschappelijke versterking opleveren.”

Zie je meer kansen voor samenwerking met Herenboeren Twente?

“Het zou heel mooi zijn als we er rond ’t Holthuis uiteindelijk uit kunnen komen met de Provincie. Echter, er zijn nog wel meer mogelijkheden om de samenwerking aan te gaan. Daar lopen momenteel de verkenningen naar, maar dat is een zorgvuldig proces. Ik hoop dat we daar op korte termijn iets meer van kunnen zeggen. En dan zijn er natuurlijk ook nog mogelijkheden in andere delen van Overijssel: ook die zijn de moeite van het verkennen zeker waard!”

Deel dit bericht: